Lẵng/hộp trái cây Việt.

Lẵng/hộp trái cây Việt.

Lẵng quả chanh leo

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Sử dụng CHANH LEO VÀNG NGỌT. Xuất xứ Mộc châu. Phù hợp biếu tặng.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV07

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Bưởi Phúc trạch nổi tiếng. Phù hợp biếu tặng.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV06

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Mix quả. Phù hợp biếu tặng.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV05

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Giỏ phật thủ size bự phù hợp biếu tặng, thắp hương.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV04

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Giỏ hồng xiêm size bự phù hợp biếu tặng, thăm người ốm, thăm thầy cô giáo.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV03

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Giỏ cam xoàn phù hợp biếu tặng, thăm người ốm, thăm thầy cô giáo.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV02

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Giỏ dưa lưới phù hợp biếu tặng, thăm người ốm, thăm thầy cô giáo.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

Lẵng quả mã GV01

Liên hệ

Giỏ hoa quả nội theo mùa. Giỏ cam sành phù hợp thăm người ốm, thăm thầy cô giáo.

Xem chi tiết Thêm vào giỏ hàng
Mới

0968847070